Gerco Dijkgraaf

De Organiserende Partner

De laatste jaren ben ik werkzaam als inkoopconsultant in de gezondheidszorg. Dit vanuit mijn eigen bedrijf als zelfstandige. Ik kwam in contact met BuroZP en al snel bleek dat mijn persoonlijke ambities goed aansloten bij de ambities van BuroZP. Namelijk groeien als per-soon en als bedrijf en zo steeds meer betekenen voor de zorgsector.

In mijn werk wordt ik er blij van als ik met een team relevante prestaties kan neerzetten die van betekenis zijn voor een organisatie en voor de mensen die daar werken en zorg krijgen.

Het is mijn ambitie om dat voor zoveel mogelijk zorgorganisaties zo goed mogelijk te doen. Het sterke ‘doe-karakter’ van BuroZP is voor mij een belangrijke reden om bij dit bedrijf te willen horen.

Ik ben vader van twee dochters van 8 en 10 jaar oud, Saar en Fleur. Daarnaast ben ik al weer 17 jaar getrouwd met mijn vrouw, Janneke.

Naast BuroZP zet ik mij in voor het verder ontwikkelen van inkoop als vakgebied. Zo zit ik in de ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) en neem ik zitting in de commissie beleid en financiën.

Verder houd ik mij bezig met het coachen van inkoopprofessionals waarbij zij leren om vanuit hun eigen kracht een grotere bijdrage te leveren aan de organisatie waar zij werken.

Als ze me missen dan ben ik vissen. Ook zeilen is een van mijn hobby’s.