Wat we doen.

Wij zijn er om de processen van inkopen en innoveren binnen zorgorganisaties te verbeteren. Dat doen we aan de hand van onze beproefde driehoeksmethode én op basis van onze ruime kennis en ervaring. Op deze pagina’s lees je meer over de pijlers Inkoop en Innovatie: hoe we dit aanpakken, op welke manier we processen borgen binnen organisaties en wat het resultaat is.

Slimmer inkopen

Onze consultants werken intensief samen met zowel de dossierverantwoordelijke als de inhoudsdeskundigen om het beste advies aan de eindverantwoordelijke(n) te kunnen geven. Hierbij kijken we verder dan goedkoop inkopen alleen; we bieden andere perspectieven en helpen organisaties op een structurele manier slimmer in te kopen.

Innovatie begeleiden
en borgen

Bij innoveren in de zorg draait het vooral om het maken van keuzes en het resultaatgericht werken aan de verbetering van processen en systemen. En dat is precies waar Buro ZP meerwaarde kan bieden. Wij helpen je aan een ijzersterke innovatiestrategie en zorgen voor borging binnen de organisatie.

De juiste keuzes per dossier

De meeste zorgorganisaties zijn in basis op dezelfde manier georganiseerd; ze hebben hun bedrijfsvoering onderverdeeld in 29 dossiers. Deze uniforme onderverdeling maakt het voor ons mogelijk om organisaties, processen en data met elkaar te vergelijken en dat is precies wat we doen met onze benchmark. De gegevens uit onze benchmark gebruiken we vervolgens o.a. voor onze deskresearch, het maken van business cases en het maken van (inkoop)kalenders. Daarna maken we samen met de eigenaar van een specifiek dossier de beste keuze, voor zowel de client, de medewerkers als de organisatie.

De driehoek van Buro ZP

De driehoek van Buro ZP is de basis van onze werkwijze. We bepalen per dossier wie er vanuit het management (eind)verantwoordelijk is en wie er binnen de organisatie op operationeel niveau verantwoordelijk is (dossierverantwoordelijke). Deze twee mensen vormen vervolgens samen met onze consultant een driehoek, waarbij het doel is dat ze samen werken aan de meest optimale oplossing voor het dossier. Door zowel het management als de werkvloer bij het proces te betrekken, zorgen we ervoor dat plannen niet alleen uitvoerbaar zijn, maar ook breed gedragen worden binnen de organisatie.

Samenwerken

Onze consultants werken intensief samen met zowel de dossierverantwoordelijke als de inhoudsdeskundigen om het beste advies aan de eindverantwoordelijke(n) te kunnen geven. Hierbij kijken we naar de beste opties, bieden we een ander perspectief en helpen we om slimmer te organiseren.

Anders inkopen en innoveren:
met alleen het bèste resultaat

Wij zijn niet alleen consultants die alles weten van inkopen en innovatie. We zijn juist ook sparringpartner, verbindingsofficier, veranderaar, waarborger, onderhandelaar en coach. Met heel ons hart, hoofd en onze handen zetten wij ons in om de zorg te verbeteren.

Referenties