ZP Innovatiemeter

Het opbouwen van een krachtige, innovatieve organisatie begint idealiter met het beoordelen van je huidige positie. Dit is precies wat we doen met de ZP Innovatiemeter. Onze aanpak richt zich op het beoordelen van de mate van innovatievolwassenheid binnen je organisatie. Door middel van de ZP Innovatiemeter krijgt jouw organisatie inzicht in de bestaande kansen en uitdagingen. We gaan vervolgens met je in gesprek over je ambitieniveau. Het resultaat is een advies dat de benodigde stappen om die ambitie te verwezenlijken helder aangeeft. Dit leidt uiteindelijk tot een concreet plan voor het starten of verder ontwikkelen van je innovatiestrategie.

Wat is de ZP Innovatiemeter?

Het proces in 6 stappen

1) Wat zie je?

Deskresearch: We beginnen met grondige deskresearch om inzicht te krijgen in de zichtbare aspecten van je organisatie. Dit omvat het analyseren van beschikbare documenten en gegevens om een basisbegrip te vormen.

2) Wat lees je?

Beleidsdocumenten innovatie: We gaan dieper en onderzoeken de schriftelijke uitdrukking van innovatie binnen jouw organisatie. Dit omvat het doorlichten van beleidsdocumenten zoals jaarplannen, visies, strategieën, innovatieaanpakken, lopende projecten en meer.

3) Wat hoor je?

Interviews binnen de organisatie: Om een completer beeld te krijgen, voeren we gesprekken met sleutelfiguren binnen jouw organisatie. Deze interviews bieden inzicht in de percepties, behoeften en uitdagingen van medewerkers.

4) Wat constateer je?

Online vragenlijst invullen door de organisatie: Om een bredere stem van de organisatie te horen, verspreiden we een online vragenlijst waarmee medewerkers hun ervaringen en inzicht kunnen delen.

5) Wat bereken je?

Analyse van de financiële gegevens (optioneel): Als de organisatie hiervoor kiest, voeren we een deel van de ZP Bench uit. Dit is een diepgaande analyse van de financiële gegevens van jouw organisatie, waarbij deze wordt vergeleken met specifieke gegevens uit de care sector. Daarmee geven we inzicht in de potentie die er ligt voor innovatie.

6) Wat nu?

Adviesgesprek en eindrapportage: Met een grondig begrip van jouw organisatie en haar innovatiepotentieel, gaan we een adviesgesprek met jou aan. Daarnaast verwerken we de inzichten in een kort en bondig adviesrapport met daarin concrete aanbevelingen om innovatie een stap verder te helpen.

De ZP Innovatiemeter aanvragen?

Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over hoe de ZP Innovatiemeter jouw zorgorganisatie verder kan helpen? Bel of mail Joep Sinke. Hij is onze contactpersoon en de drijvende kracht achter de Buro ZP Innovatiemeter.