Innovatie in de zorg.

Zo laat je het slagen

Bij innoveren in de zorg draait het vooral om het maken van keuzes en het resultaatgericht werken aan de verbetering van processen en systemen. Buro ZP helpt je hier graag bij: met een bewezen methode, kennis van zaken én ervaring.
Het tempo van technologische ontwikkelingen in de zorg is hoog, de impact ervan kan enorm zijn en de werkprocessen kunnen er flink door op zijn kop worden gezet. Juist omdat er veel op het spel staat, zien sommige zorgorganisaties door de bomen het bos niet meer. Dit is precies waar Buro ZP van meerwaarde is. Bij ons vind je de specialisten die precies weten wat zorginnovatie is en wat er speelt in de markt, zowel nu als in de toekomst.
Video afspelen

IJzersterke innovatiestrategie mét borging binnen de organisatie

Wij helpen zorgorganisaties aan een ijzersterke innovatiestrategie, maar bovenal aan borging in de organisatie. Wij weten inmiddels namelijk welke technologie de meeste potentie heeft. Wij zorgen dat de innovatie met een bewezen methode wordt verankerd in het werk dat dagelijks wordt geleverd.
Meer weten?

Ervaring met landelijke zorginnovaties gebundeld

Buro ZP helpt op dit moment een groot aantal zorginstellingen met het implementeren van zorginnovaties en doet daarnaast actief onderzoek naar nieuwe technologieën en mogelijke toepassingen. We zien daarbij dat veel innovaties nu al van toegevoegde waarde kunnen zijn voor andere zorginstellingen, maar ook dat het vaak pas echt een succes wordt als het op grote schaal wordt opgepakt en (door)ontwikkeld. Om echt het verschil te kunnen maken proberen we dan ook vaak overkoepelend te denken en de krachten te bundelen met meerdere zorginstellingen tegelijk.

Driehoek als methode

De methode die we gebruiken is de driehoek van Buro ZP. Bij deze methode ligt de nadruk op het creëren van eigenaarschap in de organisatie en brengen we per dossier in kaart welke technologie of innovatie waarde toevoegt voor de klant én de zorgprofessionals. Op basis van onderbouwde keuzes werken we vervolgens samen met zowel de dossierverantwoordelijke als de inhoudsdeskundigen aan resultaatgerichte proces- en systeemverbeteringen.

Samenwerken met Buro ZP

Sparringpartner

We leggen het probleem binnen een innovatie dossier bloot. Waarom willen we dit? En waarom heb je dit dossier op de huidige wijze georganiseerd? Wat gaat er veranderen en is dat een goed idee.

Aanjager van verandering

Doordat we zowel de eindverantwoordelijke (in het management) als de dossierverantwoordelijke volledig bij het proces betrekken, ontstaat er een breed draagvlak en kunnen we de verandering(en) ook echt doorvoeren.

Onderhandelaar

We kijken bij iedere innovatie naar de marktconformiteit en de toegevoegde waarde. We onderhandelen met leveranciers om tot de beste prijzen en contracten te komen. We gebruiken hier onze ervaring en ons netwerk en putten uit onze benchmark en deskresearch. Ook bij innovatie is een zakelijk kompas nodig.

Coach

Gedurende het hele proces zijn we coach en helpen we onze klanten – op verschillende levels – inzicht te krijgen in hun problemen. We laten ze op een andere manier naar oplossingen kijken en helpen hen bij het maken van de juiste keuze(s).

Verbindingsofficier

We dagen je uit om eens buiten je organisatie te kijken. Zijn er in de markt andere oplossingen te vinden voor hetzelfde probleem? Mogelijk kunnen we je in contact brengen met een collega die het anders doet om te zien of deze oplossing voor jou ook werkt.

Waarborger

We zitten bij onze klanten op locatie. Hierdoor kunnen we eventuele problemen eerder spotten en barrières sneller wegnemen. We zorgen ervoor dat als er een andere keuze gemaakt wordt, dat deze ook echt doorgevoerd wordt.

Innovatie Manager

We kijken samen met de dossierverantwoordelijke of alles werkt zoals het zou moeten werken. We sturen bij waar dat nodig is, zowel intern als bij de leverancier. Samen zorgen we voor een duurzame samenwerking en werkwijze van de gekozen oplossing.

Nieuwe blik op de zorg

De innovatiemethode van Buro ZP is toepasbaar voor alle zorginstellingen binnen de care. De dossiers zijn uniform, maar de uitwerking is voor elke organisatie specifiek. We leveren dus maatwerk binnen een bewezen structuur.
Wilt u niet morgen, maar vandaag starten met een nieuwe blik op de zorg waarbij technologie waarde toevoegt? Neem dan contact met ons op!