Inkopen en de juiste keuzes maken.

Goed inkopen gaat over bewegen, innoveren en optimaliseren. Met onze kennis en ervaring – én aan de hand van onze beproefde driehoeksmethode – helpen wij je graag met jouw inkoopvraagstukken.
We gebruiken het bestaande inkoopproces van een zorgorganisatie – met de bijbehorende onderverdeling in 29 dossiers – om samen de juiste keuzes te maken voor zowel de client, de medewerkers als de organisatie. Het hoofddoel is daarbij niet het realiseren van een maximaal inkoopresultaat op de korte termijn, maar juist het realiseren van de beste keuze op de lange termijn.
Video afspelen

Data als startpunt

Buro ZP heeft dankzij haar unieke benchmark een enorme hoeveelheid (dossier) data tot haar beschikking. Wij gebruiken deze informatie dan ook altijd als uitgangspunt bij de start van onze dienstverlening. Het geeft inzicht en sturing voor de inkoopwerkzaamheden, maar uiteraard kunnen we nooit zonder specifieke informatie vanuit de organisatie. Denk daarbij aan de dossiers die belangrijk of urgent zijn.

Driehoek als methode

De methode die we gebruiken is de driehoek van Buro ZP. Bij deze methode ligt de nadruk op het creëren van eigenaarschap in de organisatie en brengen we per dossier in kaart wat waarde toevoegt voor de klant én de zorgprofessionals. Onze consultant werkt intensief samen met zowel de dossierverantwoordelijke als de inhoudsdeskundigen (vormen samen de driehoek) om het beste advies aan de eindverantwoordelijke(n) te kunnen geven.

Inkoopkalender

Naast de inzet van data en onze driehoek, maken wij voor elke organisatie een inkoopkalender. Hiermee geven wij – in afstemming met de betrokkenen uit de driehoek – prioriteiten aan de dossiers. De kalender geeft richting en duidelijkheid aan de hele organisatie. Bij het maken van een kalender kijken we uiteraard ook naar eventuele overeenkomsten en overlappingen met kalenders van andere organisaties, want waarom zouden we geen gebruik maken van elkaars kennis?
Last but not least:  we zorgen voor de juiste vastlegging van gemaakte afspraken, contracten en andere documenten zoals een Plan van Eisen (PVE).

Slimmer inkopen met een ander perspectief

Onze consultants werken intensief samen met zowel de dossierverantwoordelijke als de inhoudsdeskundigen om het beste advies aan de eindverantwoordelijke(n) te kunnen geven. Hierbij kijken we verder dan goedkoop inkopen alleen; we bieden andere perspectieven en helpen organisaties op een structurele manier slimmer in te kopen.

Samenwerken met Buro ZP

Sparringpartner

We leggen het probleem binnen een dossier bloot. Waarom heb je dit nodig? En waarom heb je dit dossier op de huidige wijze georganiseerd?

Aanjager van verandering

Doordat we zowel de eindverantwoordelijke (in het management) als de dossierverantwoordelijke volledig bij het proces betrekken, ontstaat er een breed draagvlak en kunnen we de verandering(en) ook echt doorvoeren.

Onderhandelaar

We bekijken de marktvraag en onderhandelen met leveranciers om tot de beste afspraken te komen. We gebruiken hier onze ervaring en ons netwerk en putten uit onze benchmark en deskresearch.

Coach

Gedurende het hele proces zijn we coach en helpen we onze klanten – op verschillende levels – inzicht te krijgen in hun problemen. We laten ze op een andere manier naar oplossingen kijken en helpen hen bij het maken van de juiste keuze(s).

Verbindingsofficier

We dagen je uit om eens buiten je organisatie te kijken. Zijn er in de markt andere oplossingen te vinden voor hetzelfde probleem? Mogelijk kunnen we je in contact brengen met een collega die het anders doet om te zien of deze oplossing voor jou ook werkt.

Waarborger

We zitten bij onze klanten op locatie. Hierdoor kunnen we eventuele problemen eerder spotten en barrières sneller wegnemen. We zorgen ervoor dat als er een andere keuze gemaakt wordt, dat deze ook echt doorgevoerd wordt.

Procesmanager

We kijken samen met de dossierverantwoordelijke of alles werkt zoals het zou moeten werken. We sturen bij waar dat nodig is, zowel intern als bij de leverancier. Samen zorgen we voor een duurzame samenwerking.

Nieuwe blik op inkopen

Wil je vandaag nog starten met een nieuwe blik op inkopen voor zorgorganisaties? Neem dan contact met ons op.