Zorgtrends 2020: wet- en regelgeving in de zorg

In een serie van 3 korte blogs blikken we terug op 2019. Hoe heeft de zorg zich dit jaar ontwikkeld? Welke trends hebben we gezien? En wat vinden we, als inkopers in de zorgsector, van deze trends? Ook kijken we vooruit naar 2020: wat gaat er veranderen? Waar moeten zorginstellingen rekening mee houden? En wat worden de oplossingen van de problemen die vandaag spelen? In dit blog behandelen we nieuwe wet- en regelgeving.

Gelijkwaardigheid?

De centrale overheid heeft meer geld ter beschikking gesteld waardoor er kwaliteitsimpulsen hebben plaatsgevonden in de zorg. Het is opvallend dat de (kwaliteits)gelden die de overheid beschikbaar stelt binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) om de kwaliteit van zorg te verbeteren, vooral gericht zijn op de intramurale zorg terwijl, juist mede door overheidsmaatregelen, de extramurale zorg steeds groter, belangrijker en complexer wordt. Er mist een stuk gelijkwaardigheid in de financiering van deze twee deelsectoren van de VVT.

Financiering zorghulpmiddelen

Een andere verandering in de zorg is de verandering van de financiering zorghulpmiddelen. Door deze veranderingen kan een bepaald deel van de zorginstellingen niet meer bij de verzekering terecht voor hulpmiddelen, maar moeten ze daar zelf voor zorgen. Rick en Arnaud maakten daar deze informatieve vlog over: 

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft invloed op de zorgsector. Beknelt deze nieuwe wet niet juist onze zorginstellingen nog meer? Eelco licht zijn zorgen in onderstaand vlog toe.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig naar onze andere twee blogs over trends in de zorg? Klik dan door naar Arbeidstekorten in de zorg of Digitalisering in de zorg. Wil je een keertje sparren over de invloed van wetten en regelgeving in de zorg? Neem dan contact met ons op!