Zorg & ICT beurs: de ervaringen van Michelle en Eelco

De collega’s Michelle Wicklert en Eelco Stiemer zijn samen naar de Zorg en ICT Beurs geweest. Voor onze consultants bij Buro ZP is het belangrijk om de laatste trends en ontwikkelingen te volgen op zorg, innovatie en ICT gebied. Eelco heeft een samenvatting beschreven van de ervaringen.
Wat ons opviel was dat er veel aandacht was voor domotica en in enige mate ook al robotica. Voor domotica waren veel partijen aanwezig, waarbij veel focus was op camerasystemen en sensoren die zaken detecteren bij bv het vallen van cliënten. Zo was er een (onder)vloer die detecteert wanneer iemand valt. Het is duidelijk te zien dat de systemen steeds geavanceerder worden en vooral meer gekoppeld kunnen worden met andere systemen.

Zo hebben wij ook Sara ontmoet.

Dit schattige robotje kan dus gekoppeld worden aan je domotica systeem. Stel in de nacht zijn er 2 (domotica)meldingen die tegelijk binnenkomen bij de zorgmedewerker, die alleen op de afdeling staat. Sara snapt dat ze naar de 2e melder/ bewoner kan rijden (lopen doet hij niet echt:-)) en ze kan de cliënt vriendelijk vragen of cliënt weer naar bed wil. Sara kan dus reageren op wat er door een cliënt wordt gezegd (denk aan Siri op je telefoon).

Uiteraard blijft het een robot en kan Sara ook weer niet een heel gesprek voeren. In dat geval kan Sara de melding doorgeven aan de zorgmedewerker dat die de melding niet kan oplossen.

Erg interessant allemaal, alleen vragen wij ons af in hoeverre een cliënt deze ondersteuning van een robot accepteert ja of nee. Het kan interessant zijn om dit soort producten te proberen op afdelingen in een vorm van een pilot.
Naast de domotica en robotica, zagen we nog verscheidene softwareleveranciers voor ECD, roostering en dergelijke. Daarbij viel ook op dat een aantal grote leveranciers ontbraken en dat er niet veel aandacht was mbt de nieuwe werkplek (bv met Office 365 of Google Suite).
Al met al was het een leuke en leerzame beurs. De opgedane kennis gaan we ook verder delen met onze collega’s! En volgend jaar gaan we weer:-)