Samenwerken is het nieuwe concurreren

“Samenwerken is het nieuwe concurreren” is een uitdrukking waarmee bedoeld wordt dat samenwerken met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken vaak effectiever kan zijn dan alleen werken of proberen elkaar te overtreffen. Binnen Buro ZP zijn we ervan overtuigd dat dit in veel gevallen de waarheid is en ’samenwerken’ is dan ook een van onze leidraden.
De samenwerking is er o.a. op gericht om de administratieve processen te verbeteren, de informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen te optimaliseren en de synergie tussen verschillende zorgorganisaties op te zoeken. Dit doen wij door kalenders van verschillende zorgorganisaties over elkaar heen te leggen en te bepalen welke inkoopdossiers gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Hierdoor kunnen de consultants van Buro ZP efficiënter werken en kunnen volumes waar mogelijk gebundeld worden, waardoor we meer voordelen kunnen behalen voor de individuele zorgorganisaties. Voordelen waaraan gedacht kan worden zijn o.a. kostenbesparingen, innovatieve oplossingen en een efficiëntere inzet van middelen. Dit alles met als doel; een betere kwaliteit van zorg.

Onze consultants Falco en Mariska hebben bovenstaande aan den lijve ondervonden bij hun klanten Zorgcentrum Anker in Kesteren en Wittenbergzorg in Haaften. Deze twee klanten hadden de wens intensief te gaan samenwerken en Buro ZP heeft voor heeft voor hen dan ook de kalenders over elkaar gelegd en gekeken welke dossiers gezamenlijk opgepakt konden worden. De driehoek van deze organisaties is inmiddels gezamenlijk gevuld en dossiers worden waar mogelijk samen aangevlogen. Naar verwachting zal later deze maand de eerste overeenkomst getekend worden waarin de synergie met elkaar gerealiseerd is. 

Volumes zijn hierin gebundeld en de voorwaarden uit de overeenkomst zijn gelijk getrokken. De voordelen voor deze beide partijen zijn nu groter dan wanneer dit traject door beide organisaties individueel opgepakt zou zijn. Wel behoudt elke organisatie zijn/ haar eigen overeenkomst om wel de vrijheid te behouden een eigen weg te kunnen gaan bij ontevredenheid.
Het lijkt ons leuk verslag te doen over bovenstaand traject wanneer dit gerealiseerd is! Hopelijk tot snel!