Nieuwjaarsgroet

Het nieuwe jaar is inmiddels weer onderweg en wij willen beginnen met iedereen het beste toe te wensen!

Maatschappelijk gezien is 2022 uiteraard een enorm ingewikkeld jaar geweest, met o.a. de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en een grotere verdeeldheid en verharding in onze samenleving. Daarbij komen de enorme uitdagingen die wij in de zorg ervaren; zo wordt de zorg complexer, blijven mensen langer thuis, hebben we een tekort aan personeel, wijzigen er zaken in de financiering en ga zo maar door. Ik durf dan ook te stellen dat we als maatschappij voor een enorme uitdaging staan om kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden.

Als Buro ZP hebben wij de ambitie om in dit proces een actieve rol te spelen en wij hebben 2022 dan ook gebruikt om onze dienstverlening aan te passen aan de veranderende markt.

Zorginstellingen moeten innoveren om de veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Dit betekent nieuwe oplossingen en nieuwe processen en het is zaak die allemaal goed te implementeren. De driehoeksmethode van Buro ZP zorgt ervoor dat dingen daadwerkelijk gebeuren en geborgd worden binnen de gehele organisatie en wij hebben deze methode dan ook toegepast op het gebied van innovatie en ondergebracht in het onlangs geïntroduceerde Buro ZP Innovatie.
Daaraan gekoppeld hebben wij hetzelfde gedaan op het gebied van duurzaamheid, want ook daar liggen enorme uitdagingen voor de zorg. Buro ZP Duurzaam zal dan ook binnenkort formeel geïntroduceerd worden.

Tenslotte hebben we Buro ZP Bench nu voor alle zorgorganisaties beschikbaar gemaakt (de eerste keer zelfs kosteloos). Hiermee kan het management richting geven aan de aandachtsgebieden voor de komende periode gerelateerd aan de benchmark van de sector. De Bench geeft inzicht in waar de afwijkingen liggen of geeft bevestiging dat de organisatie op koers ligt. Vervolgens kan de organisatie vanuit de deelgebieden inkoop, innovatie en duurzaamheid, nieuwe doelen stellen en indien gewenst de veranderingen samen met Buro ZP aanvliegen.

Laten we samen hoofd, hart en handen inzetten voor een kwalitatieve zorg in 2023!

Team ZP