Nieuw gezicht: Denia Schrauwen – Uitdehaag

Wij hebben een nieuw gezicht binnen Buro ZP en willen haar graag aan jullie voorstellen. Denia is gestart per 1 februari 2022. Denia is ambitieus en relatiegericht. Haar (t)huis is in Rucphen met Erwin en ze is trotse moeder van zoon Noah en dochter Jenna. Denia kent de zorg- en hulpverleningssector en heeft veel projectmatig gewerkt.

Ze wil graag van toegevoegde waarde zijn voor de organisaties door een positief kritische blik en door mee te denken in juiste keuzes maken, passend bij de doelstellingen van de organisatie.

Wij geven haar graag zelf het woord! Denia, ga je gang.

Wat doe je precies binnen Buro ZP?
Mijn werkverleden ligt in de zorg/- en dienstverlening. Na zo’n 8 jaar uitvoering binnen ambulante zorg heb ik 10 jaar gewerkt bij het CIZ. Geacteerd vanuit een seniorfunctie binnen landelijke pro-jecten, zoals financiering Zorgzwaartepakketten (ZZP) en persoonsgebonden budget (PGB), en heb ik vele vlieguren als docent gemaakt bij de CIZ academie. Daarna was mijn focus op het leren & ontwikkelen van medewerkers met als drijfveren deskundigheidsbevordering en innovatie. Afgelo-pen jaar heb ik gewerkt als opleidingsadviseur binnen een GGZ-organisatie en daarvoor 7 jaar van-uit een commerciële organisatie op het gebied van Sociaal domein. Bij beiden betrof het een ad-viesfunctie richting MT/Directie en heb ik velerlei opleidingstrajecten gemanaged.
In 2019 had ik al contact met Buro ZP en eind 2021 was daar dan de match om met elkaar verder te gaan. Sinds 1 februari 2022 ben ik werkzaam bij Buro ZP. Het inkoopvak is mij redelijk nieuw, ik heb meer in de verkoop gezeten. Desalniettemin heb ik er vertrouwen in dat dit goed gaat komen, dankzij de collegae bij Buro ZP. Ik word blij van de openheid en directheid waarmee we met elkaar omgaan. Ik hoop met mijn doortastendheid in de contacten en relaties, zowel intern met dossier- en eindverantwoordelijken, als extern met de leveranciers van toegevoegde waarde te zijn. Ik voel een grote motivatie om met elkaar als team én samen met de zorgsector te komen tot nieu-we inzichten, en daar waar mogelijk duurzaamheid onder de aandacht te brengen.
Wat doe jij in jouw vrije tijd?
Ik wandel en jog graag en dit jaar komt er een vervolg op het wandelen van het Pieterpad, Na 25 jaar huwelijk zijn we samen vorig jaar gestart met deze wandelroutes. Daarnaast kijk ik graag samen Netflix en lees ik graag, maar voor dat laatste moet ik nog meer tijd vrijmaken. Ik geniet van samenzijn met mijn gezin thuis. De kinderen zijn nu 22 en bijna 18 jaar. Met aanhang moet het wel georganiseerd worden om samen iets te ondernemen. Ik koester die momen-ten dus steeds meer!