Mantelzorgers én zorgtechnologie, hoe gaat dat eigenlijk samen?

Bij Buro ZP Innovatie hebben we samen met zorgorganisatie De Merwelanden de afgelopen zes maanden onderzocht hoe deze twee elementen effectief samengaan, met name in de context van thuiszorg. Door de toenemende druk op de zorgsector kijken we steeds meer naar alternatieve ondersteuningsmethoden voor zorgvragen. We verwachten meer betrokkenheid van het netwerk rondom de cliënt om te helpen bij de huidige zorgbehoeften. Hetzelfde geldt voor het gebruik van hulpmiddelen en zorgtechnologie om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, zoals steunkoushulpmiddelen, druppelbrillen, medicatiedispensers, mobiele zorgalarmering, beeldbellen, enzovoort.
Bij de groeiende inzet van hulpmiddelen en zorgtechnologie blijft het netwerk rondom de cliënt vaak nog minimaal betrokken. Voor De Merwelanden hebben we onderzocht wat nodig is om het netwerk een actievere rol te geven bij de verdere implementatie van zorgtechnologie. Wellicht kunnen zij bijvoorbeeld op afstand de eerste meldingen opvolgen, waardoor de zorg direct wordt ontlast.
We hebben mantelzorgers, wijkverpleegkundigen en andere belanghebbenden gevraagd naar de knelpunten en kansen op dit gebied.
Opvallend is dat ondanks de dubbele vergrijzing en toenemende tekorten op de arbeidsmarkt, medewerkers nog geen grote noodzaak voelen voor verandering. Verbetermogelijkheden worden gezien in de samenwerking tussen het netwerk van de cliënt en de zorg. Er is daarbij behoefte aan duidelijke communicatiekanalen en afspraken. Interessant is dat het netwerk van de cliënt positief staat tegenover het gebruik van hulpmiddelen en zorgtechnologie, met bereidheid om eerste alarmen op te volgen, zij het op afstand. Directe betrokkenheid wordt als uitdagend ervaren vanwege fulltime werk, reisafstand, eigen gezondheidsproblemen en andere mantelzorgtaken.
De bevindingen zijn vertaald naar zes aanbevelingen met concrete vervolgstappen. Hierbij is het eigenaarschap benoemd en is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven binnen De Merwelanden. De reactie op de aanbevelingen is positief en de organisatie gaat aan de slag met het vervolg.

Wil je meer weten over dit project. Bel ons op of stuur een bericht.