Maatschappelijk steentje bijdragen

Sinds deze zomer helpt Serge Zeelenberg vanuit Buro ZP het Hospice De Cirkel bij het beheersbaar krijgen en houden van de bedrijfskosten. Hospice De Cirkel is een bijna-thuis-huis waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die naar verwachting niet langer dan drie maanden zullen leven. De bewoners krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben ontvangen van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden.

Buro ZP wil graag in een tijd van enorme inflatie en onbeheersbare kostenstijgingen (in relatie tot een grote afhankelijkheid van donaties en vrijwilligers) is dit van cruciaal belang!

We hopen hiermee een maatschappelijke bijdrage te leveren aan een belangrijke organisatie die kwetsbare mensen in hun laatste levensfase helpt en ondersteunt. Uiteraard hebben de vrijwilligers ook oog voor de naasten van deze kwetsbare mensen. Zij worden ondersteund doordat hun dierbare opgenomen is in het hospice. We rekenen op de support van de partners van het Hospice & Buro ZP om net als ons waar dit kan maatschappelijke steun te geven, wij doen het in ieder geval graag en pro deo, wie volgt?