Data in de zorg: Van toegevoegde waarde!

Binnen Buro ZP zijn wij aan het kijken hoe wij data voor onze klanten kunnen gebruiken bij het maken van de juiste keuzes. Hieruit is het idee ontstaan om alle tools die wij gebruiken eens “aan elkaar te knopen” en te kijken wat er dan gebeurt. Los dat dit een hele opgave bleek te zijn, want hoe knoop je alles dan aan elkaar, kwam er ook ontzettend veel data vrij. Verassend genoeg kwamen we al vrij snel tot de conclusie dat dit zeker mogelijk was, maar dat we ook nog andere data moesten genereren om deze nieuwe tool nog waardevoller te maken.

Oké we kunnen dus nu inzichtelijk maken hoeveel geld er wordt uitgegeven op een dossier en wat de kwaliteit is van de dienstverlening of het geleverde product. We hebben immers in onze huidige tools de beschikking over de spend, de verwachte kwaliteit, de ervaren kwaliteit, de geleverde kwaliteit en hoe de interne organisatie scoort op de diverse onderdelen. Maar vraag 2 is als een organisatie bereid is meer te betalen voor een product of dienst, hoe maak je dan inzichtelijk dat de kosten tegen de baten opwegen. Bij een aanpassing van het proces of verandering van leverancier is dit gemakkelijk te meten. Er ontstaat namelijk een nieuwe situatie en het verschil kan gemeten worden. Maar stel dit is niet aan de orde, hoe kom je er dan achter of dit nog steeds het geval is?

Het antwoord is simpel maar tegelijkertijd complex vorm te geven. Vergelijk de klanten onderling en creëer een benchmark. De compliciteit zit hem in het feit dat elke klant verschillend is qua omvang en dus niet één op één te vergelijken is. Door alles terug te herleiden naar eenheden is het ons gelukt dit wel met elkaar te kunnen vergelijken. Het resultaat is een nieuwe tool waardoor onze klant per dossier kan zien hoe de kosten en kwaliteit zich verhouden tot de benchmark. Hierdoor kan er gericht gestuurd worden op dossiers waar dit nodig is waardoor gespendeerde effort ook maximaal resultaat heeft. Daarnaast kunnen wij onze klanten nog meer met elkaar verbinden waardoor kennis en ervaringen nog meer gedeeld kunnen worden. Geboren is onze nieuwe BI-Tool!

Buro ZP helpt organisaties in de ouderen-, gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg met het maken van de juiste keuzes. Hier hebben wij een aantal tools voor ter beschikken waaronder de Kalender, De Driehoek, onze Marktconformiteitscheck en sinds kort ook onze nieuwe BI-Tool. Met deze tools maken wij het verschil aan de voorkant omdat dit de organisatie in staat stelt om de juiste keuzes te kunnen maken. Hoe wij dit samen kunnen doen? Neem met ons contact op voor een vrijblijvend gesprek om te onderzoeken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.