BuroZP Nieuwsbrief

Wat vliegt de tijd! Voor ons gevoel zijn we net terug van de zomervakantie en nu staat de herfstvakantie alweer voor de deur. Dat de tijd vliegt zegt gelukkig ook iets over ons werk, want het betekent dat we het druk hebben én het ontzettend leuk vinden wat we doen.
We zijn een aantal mooie nieuwe trajecten gestart en volop bezig met de benchmark en spendanalyses. We zien interessante data voorbijkomen die we op dit moment aan het analyseren zijn en waarover we binnenkort veel meer kunnen vertellen. Onze consultants zullen hierover uiteraard gesprekken voeren met de vertegenwoordigers van zorginstellingen en uiteindelijk zullen wij al deze waardevolle informatie verwerken in de inkoopkalender van 2023.
We vinden het zeer waardevol dat we zorginstellingen op deze manier individueel kunnen ondersteunen, maar stellen onszelf de komende periode ook tot doel om te zorgen voor meer samenwerking tussen zorginstellingen onderling. Want door samen op te trekken, kunnen we samen nog méér betekenen voor de zorg!

Workshop onderhandelen

Bij Buro ZP hechten we enorm veel waarde aan het delen van kennis en toen een collega onlangs aangaf zichzelf nog meer te willen ontwikkelen op het gebied van onderhandelen, hebben wij een workshop onderhandelen georganiseerd. Twee collega’s hadden recentelijk een cursus met de module onderhandelen afgerond en zij hebben dan ook – met veel enthousiasme – deze workshop gegeven. Na het behandelen van de theorie, hebben wij met zijn allen onze tanden gezet in verschillende cases. Het was heel leuk om met elkaar te sparren en van elkaar te leren en wellicht goed om de belangrijkste tips ook hier even te delen:

Benchmark en spend analyse

Buro ZP helpt organisaties met het maken van de juiste keuzes op het gebied van inkoop. Hiervoor hebben wij een aantal tools tot onze beschikking, waaronder de benchmark. Deze tool stelt ons in staat het verschil te maken aan de voorkant van het inkoopproces, want dit hulpmiddel helpt de organisatie bij het maken van de juiste – door data onderbouwde – keuzes.
Doordat we elk jaar de spend- en organisatiegegevens van al onze klanten in ons systeem zetten, is het mogelijk deze data te rubriceren aan de hand van de dossiers in De Driehoek. Hierdoor kunnen we een grote hoeveelheid data met elkaar vergelijken. We kunnen per dossier zien hoe het specifieke dossier zich verhoudt tot de benchmark en daar vervolgens conclusies uit trekken. Die vervolgens weer als startpunt dienen voor procesverbeteringen.
Onze consultant zal binnenkort de Benchmark en spendanalyse presenteren.

Collega's

Falco Dubois is alweer enige tijd werkzaam bij Buro ZP. Hij zet zich o.a. in voor SDW, Wittenberg zorg en Anker zorg. Falco vindt het leuk om bij ons te werken en een belangrijke reden daarvoor is dat hij voor meerdere verschillende klanten kan werken. Hij krijgt zodoende te maken met een grote variëteit aan dossiers – in wisselende omgevingen – waardoor geen dag hetzelfde is.
Daarnaast is Gerco Dijkgraaf begonnen als partner van Buro ZP in Noord-Oost Nederland. Gerco’s voornaamste focus is de uitbreiding van onze dienstverlening in zijn regio en wij hebben er alle vertrouwen in dat we het samen tot een succes gaan maken. Zijn ambitie is het zo goed mogelijk te doen, voor zoveel mogelijk zorgorganisaties. Daarbij steekt hij graag zelf de handen uit mouwen, want het is juist de sterke ‘niet lullen, maar poetsen’ mentaliteit van Buro ZP, waardoor Gerco voor ons heeft gekozen.

Wil je meer weten over Falco en Gerco? Kijk dan even op onze website bij ‘Ons team’. Hier vind je niet alleen meer informatie over deze twee versterkingen, maar ook over al onze andere teamleden. En wil je bij dit mooie team horen? Dat kan, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse? Klik hier .

Inflatie en de uitdagingen in de zorg

De torenhoge inflatie zit ons allemaal ontzettend dwars op dit moment. De inkoopkosten zijn haast onbeheersbaar geworden en dat maakt ons werk lastiger dan normaal. Want wij kunnen niet alle kostenstijgingen aan inkoopkant zomaar even opvangen. De NZA materiële kosten voor 2022 is maar liefst 9,25% en voor 2023 wordt door de NZA voorlopig 4,87% gehanteerd. Voor personele kosten wordt 4,42% en 4,74% gehanteerd en voor kapitaallasten (relevant voor bouwkosten) in 2022 6,82% en voor 2023 voorlopig 4,87%.
Onze inspanningen zijn erop gericht om hier een dempend effect te creëren en dat is momenteel ontzettend lastig. We bespreken met onze consultants de meest uiteenlopende alternatieven voor diverse dossiers, bedenken nieuwe onderhandelingsstrategieën en zoeken actief naar samenwerkingen met andere partijen. Alles om de stijgende kosten maar te kunnen drukken, maar de markt is momenteel erg ingewikkeld.
Maar uiteraard blijven we ons vol focussen op wat wel mogelijk is. Zo bijten we ons vast in de onderhandelingsgesprekken en kijken we of we – samen met o.a. Intrakoop – winst kunnen behalen op pakketten. Daarnaast hebben wij gezamenlijk geconcludeerd dat het aan de voorkant begint bij het voorkomen van hoge indexeringen, door het maken van de juiste contractafspraken. Daaropvolgend is het van belang de indexeringen binnen de perken te houden, door deze niet te accepteren en/of het gesprek met de leverancier aan te gaan.
Het managen van verwachtingen is op dit moment in deze markt ontzettend lastig en daarom adviseren wij om bij het maken van de begrotingen voor 2023 ruim(er) in te zetten op materiële kosten en bouwplannen. De NZA is het beste kader dat we kunnen afgeven. Onze indexen lopen daarmee in lijn.

Uitje Team ZP

Op vrijdag 30 september hebben wij met elkaar ons jaarlijkse teamuitje gehad. Even geen werk en zorgen over de zorg, maar gewoon lekker lol hebben samen. We hebben elkaar hard maar fair bevochten tijdens een Virtual Reality Experience en zijn daarna met zijn allen in de boot gestapt om het prachtige Den Haag eens vanaf het water te bekijken.

Aan het einde van de rondvaart zijn we afgezet bij restaurant Glaswerk, waar we de dag heerlijk afgesloten hebben. We hebben genoten van de dag en zoals wel vaker roepen we dan: ‘Dit moeten we vaker doen!’. En dat moeten we ook doen, want goede zorg begint bij goed zorgen voor jezelf.

Data en bedrijfsvoering in de zorg

Als we het in de zorg over ‘data’ hebben, dan is dat vaak gerelateerd aan zorgprocessen en medische resultaten. Er is met data echter ook winst te behalen in minder zichtbare onderdelen van een zorg exploitatie. Buro ZP heeft een uitgebreide benchmark (op grootboek niveau) waarbij het mogelijk is om trends en afwijkingen te signaleren. Dit helpt om jaarlijks een prioritering te geven aan dossiers waar de organisatie actief mee aan de slag wil gaan.
Daarnaast zijn we momenteel in gesprek met een softwareleverancier over een intensieve samenwerking. De software die wij samen ontwikkelen maakt het mogelijk om analyses (op product- en dienstenniveau) uit te voeren, waarbij alternatieven direct met elkaar vergeleken kunnen worden en het concreet te behalen financiële voordeel direct zichtbaar wordt. Deze stuurinformatie stelt ons in staat om op het operationele niveau grote kostenvoordelen te realiseren en we denken hiermee ook de gehele kostenproblematiek – van strategisch tot operationeel niveau – beheersbaar te kunnen maken.

Wij zijn op dit moment voor onze pilot op zoek naar organisaties die de software (als pilot) zouden willen testen. Mocht u interesse hebben dan kunt contact opnemen met uw consultant of rechtstreeks met Serge Zeelenberg (serge@burozp.nl).