Buro ZP in gesprek over duurzaamheid: Annie Dijkshoorn, GGZ Delfland.

Annie Dijkshoorn is duurzaamheidscoördinator bij GGZ Delfland; een organisatie die actief is in de regio Rijnmond/ Delfland en zich bezighoudt met de geestelijke gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Annie is ervaringsdeskundige op het gebied van het opzetten en implementeren van duurzaamheidstrajecten in de zorg en Buro ZP sprak met haar over haar ervaringen.

Hoe ben je in de rol van duurzaamheidscoördinator terecht gekomen?

Eind 2016 nam ik namens de afdeling facilitair deel aan een projectgroep duurzaamheid waarin managers van verschillende afdelingen en de directie zaten. Samen werkten wij aan de implementatie van de Milieuthermometer Zorg; een zorgspecifiek milieumanagementsysteem dat focus geeft voor het aanpakken van nuttige milieumaatregelen. Nadat wij in 2018 het bronzen niveau behaald hadden ben ik doorgegaan met het volgen van trainingen en Webinars en formeel milieucoördinator geworden. Later is die naam veranderd naar duurzaamheidscoördinator omdat het woord ‘milieu’ de lading van de functie niet volledig dekte.

Kun je iets vertellen over wat jullie moesten doen om het bronzen niveau te behalen?

Vanaf de start zijn wij samen opgetrokken met Milieuplatform Zorg (MPZ). Zij hebben ons de eerste 2 jaar actief begeleid bij het proces en samen hebben wij ervoor gezorgd dat wij aan alle basiseisen voor het bronzen niveau voldeden. Dat was een aardige klus, omdat het verzamelen en juist registreren van de benodigde data veel tijd en energie kostte.

Toen we uiteindelijk op wilden gaan voor de audit op het bronzen niveau in 2018, beseften wij dat we al zoveel gedaan hadden dat het zilveren niveau ook haalbaar was. Wij hebben besloten om direct voor dit niveau te gaan voor de certificering van ons eerste eigendomslocatie.

Hoe zorgen jullie er in jullie organisatie voor dat het duurzaamheidsbeleid een plek heeft en gevolgd wordt?

De manager Facilitair & Vastgoed is onze programmamanager op het gebied van duurzaamheid en dit is dan ook een vast onderdeel van het facilitair werkoverleg. Naar mijn mening is dit ook de juiste plek voor het onderwerp duurzaamheid, omdat veel duurzaamheidsvraagstukken betrekking hebben op o.a. vastgoed, voeding, schoonmaak en inkoop.

Daarnaast hebben wij een Green Team dat meedenkt op het gebied van duurzaamheid. Dit team bestaat uit medewerkers vanuit alle lagen van de organisatie en komt 4 keer per jaar samen om over allerlei verschillende onderwerpen te praten en te adviseren.

Tenslotte hebben wij op verschillende locaties iemand aangesteld als aandachtfunctionaris duurzaamheid. Deze personen zijn ambassadeur voor hun afdeling en vanuit mijn rol als duurzaamheidscoördinator onderhoud ik contact met hen. Het is namelijk van essentieel belang dat alle duurzame initiatieven goed uitgelegd en afgestemd worden, zodat er draagvlak ontstaat in de organisatie en de zaken ook daadwerkelijk goed opgevolgd en uitgevoerd worden. Op het gebied van inkoop zijn onze duurzaamheidsdoelstellingen standaard opgenomen in het inkoopbeleid.

Jullie zijn alweer volop bezig met andere initiatieven, kun je daar iets over vertellen?

Natuurlijk is het behalen van het gouden niveau op de Milieuthermometer Zorg op termijn een doelstelling, maar daarbij speelt vastgoed een grote rol en daar hebben wij op dit moment niet heel veel invloed op. Wij zetten nu vooral in op de Green Deal 3.0 waarbij we de CO2-uitstoot willen minimaliseren en de focus willen leggen op circulair werken en het creëren van een gezonde werk- en leefomgeving. Wij willen minder afval produceren en goed omgaan met de grondstoffen. Zo zijn wij in gesprek met leveranciers over het anders (of niet) verpakken van producten en kijken wij welke rol zij kunnen spelen in het recyclingproces.

Tot slot, wat zijn volgens jou bijkomende voordelen van het verduurzamen? Buiten dat je een keurmerk krijgt, zorgt het er ook voor dat de organisatie klaar is voor de toekomst. Zorgverzekeraars vragen ernaar en nemen duurzaam ondernemen steeds vaker op als harde eis. Daarnaast zorg je voor een duurzame leefomgeving die weer direct van (positieve) invloed is op de gezondheid van de mensen om je heen. En als zorgorganisatie heb je een grote impact, omdat je op grote schaal opereert. Je kunt dus echt een groot verschil maken.
Tot slot denk ik dat je als organisatie door te verduurzamen, efficiënter en bewuster gaat werken en je waarschijnlijk ook een aantrekkelijker werkgever bent voor bestaande en nieuwe collega’s.