Buro ZP een terugblik en stap vooruit…

2020 zal een jaartal zijn voor de geschiedenisboeken, COVID-19 heeft maatschappelijk & economisch toegeslagen. De gedachten dat we zaken konden “maken” is wel even knoerthard omgezet. Wij zullen flexibel moeten omgaan met de omstandigheden.

Er is genoeg geschreven over de impact maar zo rond de jaarwisseling, is een reflectie op zijn plaats. De sector die ons dierbaar is, is tijdens de 1ste golf keihard geraakt. Ziekte en eenzaamheid onder de kwetsbare medemens, onbeschermd zorg verlenen en hulp bieden aan diegene die hen professioneel en vrijwillig bijstaan. Nu tijdens de 2de golf lijkt er iets meer controle te zijn.

We kunnen niets anders dan respect en waardering uitspreken hoe de sector, ondanks alle beperkte middelen, er mee om is gegaan en gaat.

Ook is COVID-19 een versneller van het omdenken en moeten we zaken anders organiseren. Online werken, online vergaderen en digitaal communiceren met je dierbaren. Genoodzaakt om op afstand contact leggen zijn wij slagvaardig geworden en hebben wij deze technieken omarmd.

Onze collega’s hebben dit jaar voor een groot deel vanuit huis gewerkt, maar onze productie is nog nooit zo hoog geweest. Door het online werken zijn wij steeds beter geworden alle kennis en kunde beschikbaar te stellen voor alle klanten. Simpel weg even de laptop openklappen en met een collega uit het zuiden van het land debatteren over de mogelijkheden binnen een dossier. Wij vinden dit echt mooie ontwikkelingen en die wij blijven zullen omarmen. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit beter wordt van de keuzes die wij moeten maken.

Voor Buro ZP was 2020 ook een kritisch jaar, waarin de toekomstvisie ter discussie heeft gestaan. Richting het eind van het jaar is daar duidelijkheid in gekomen. Een mix van sterke ervaren professionals en talenten die onder de hoede van de organisatie tot wasdom komen. Wij zijn beter in staat onze professionals langer aan ons te binden en daarmee het toch wel moeizame werving en selectieproces beter in te richten. Wij zien dat wij daarmee ons verloop kunnen terugdringen. Wij zijn druk bezig de werkdruk beter te verdelen, allemaal ontwikkelingen die ook voor de sector herkenbaar zijn.

Met Jorrit Willems hebben wij sinds september dit jaar iemand aan boord gekregen die dit proces gaat vormgeven. Samen met Eelco Stiemer zal hij de dagelijkse leiding hebben over de operatie. Vanzelfsprekend zal mijn ondersteuning aan beiden vol toewijding plaats vinden. Mijn focus zal (samen met collega Bram Smits) liggen op het uitbouwen van een landelijke benchmark voor de Care. De komende maanden zullen wij jullie hierover blijven informeren. Het vormgeven van de lange termijnvisie en het beheerst uit bouwen van onze organisatie, zullen in 2021 de basis vormen. Ook het “lanceren” van het partnermodel in de markt zal de komende maanden een prominente plek krijgen. Houd onze Linkedin pagina in de gaten!

Eind januari zullen twee belangrijke collega’s onze organisatie verlaten.

Maaike Seip wordt directiesecretaris bij zorg organisatie Pieter van Foreest. Na de geboorte van dochtertje Fiene kiest ze voor een carrière aan de andere kant van de tafel.

Ook Yvonne de Jong zal eind januari terugtreden en de tijd nemen voor een nieuwe carrière. Beide dames hebben een grote bijdrage geleverd aan het Buro ZP van vandaag, met dat stevige fundament is een basis gelegd voor solide en mooie toekomst.

Naast collega’s Arnaud Dekker, Allard Meijering en de al eerdergenoemde Bram Smits, Eelco Stiemer en Jorrit Willems, zijn we gestart met een talent, Gerdien Bouma die al 2 klanten beheert. Ook is per 1 december Jantine Kraak, met ruime sectorervaring ons team komen versterken. Viola Reijenga blijft verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe collega’s. Bianca Lageweg zorgt er achter de schermen voor dat alle cijfers op orde zijn. Wij zijn nog op zoek naar een talent en een stevige professional en houden ons aanbevolen voor professionals die Buro ZP kunnen versterken.

Kortom er is veel gebeurd er zal nog veel gebeuren. Wij zijn nog niet van COVID-19 af, maar als wij de schouders er onder blijven zetten, ons hart laten spreken en ons verstand laten prevaleren dan kan ik mij zomaar voorstellen dat wij een zeer leerzame periode achter de rug hebben.

Ik wens eenieder een goed 2021 toe!

Serge Zeelenberg, mede namens alle collega’s van Buro ZP.