Benchmark dossiers in de zorg

Buro ZP helpt organisaties in de ouderen-, gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg met het maken van de juiste keuzes op het gebied van inkoop. Hier hebben wij een aantal tools ter beschikking voor gesteld, waaronder de Inkoopkalender, De Driehoek, onze Marktconformiteitscheck en sinds kort ook onze verbeterde Benchmark. Met deze tools maken wij het verschil aan de voorkant van het inkoopproces, omdat dit de organisatie in staat stelt om de juiste keuzes te maken.

Door elk jaar de spend en organisatiegegevens van al onze klanten in ons systeem te zetten, is het mogelijk deze data te rubriceren aan de hand van de dossiers in De Driehoek. 

Hierdoor kunnen we de date met elkaar vergelijken. Daarnaast kunnen we de Benchmark bepalen per dossier en hoe de organisatie staat ten opzichte van de Benchmark.

Als een organisatie onder de Benchmark zit gaat het goed en boven de Benchmark gaat het niet goed. Maar klopt bovenstaande bewering wel of niet? De Benchmark kan gebruikt worden om deze vraag gericht te stellen per dossier. Het antwoord kan echter niet uit de Benchmark gehaald worden, omdat deze enkel en alleen gebaseerd is op data. Indien de organisatie afwijkt van de Benchmark, hetzij ruim onder of ruim boven de Benchmark zit, is het noodzakelijk om een spendanalyse uit te voeren op het betreffende dossier samen met de Dossierverantwoordelijke. Vaak zijn dit de dossiers die aan de aandacht van de Dossierverantwoordelijke zijn ontsnapt. Mocht blijken uit deze analyse dat een leverancier een hogere spend heeft dan was verwacht, is het mogelijk de tarieven te checken met onze Marktconformiteitscheck. Op deze wijze kan er systematisch het e.e.a. worden uitgesloten zodat uiteindelijk de oorzaak helder zal zijn en de benodigde acties worden uitgezet. Door het ontstane inzicht kan er geconstateerd worden dat de organisatie een optimalisatieslag kan maken op een dossier of dat het een bewuste keuze is om af te wijken.
Kortom is ons doel dat onze tools ervoor zorgen dat een organisatie de juiste keuzes kan maken door de focus te leggen op de trajecten die ertoe doen, haalbaar zijn met het inzetten van de beschikbare middelen/mensen/tijd en belangrijk zijn voor de organisatie. Hierdoor zijn we bezig met de juiste dingen en kunnen we als inkooporganisatie een daadwerkelijke toegevoegde waarde leveren voor het welzijn van de cliënt en de zorgmedewerkers!
Dagelijks voorbeeld uit de praktijk:
Onlangs hebben we prijzen van het wassen van kleding vergeleken. Dit betreffen prijzen van kledingstukken van de cliënt. De aanbieding van deze huidige leverancier konden we goed vergelijken, doordat er op basis van kledingstuk per wasbeurt geprijsd wordt. Het bleek dat de vergelijking dat de aanbieding goed was, want na vergelijking met 2 andere aanbieders bij andere instellingen was dit aanbod zo’n 2,5% scherper. Conclusie: dit contract kan verlengd worden met de huidige leverancier, zonder een uitvraagtraject te hoeven doen! Zeker aangezien de organisatie daar ook tevreden is over de dienstverlening van de leverancier. Zo is zowel de leverancier tevreden als de organisatie die verder kan verder met de huidige was-processen, win-win!

Bram Smits | Michelle Wicklert