De ZP Bench

Buro ZP heeft in de afgelopen 10 jaar veel geïnvesteerd in het verrijken van data en daardoor beschikken wij over de beste kosten benchmark voor de caresector; de ZP Bench. En onze benchmark is meer dan alleen een grote hoeveelheid verrijkte data, want wij hebben bij het opzetten ervan duidelijk (andere) keuzes gemaakt, die unieke voordelen opleveren voor de gebruikers. Zo hebben wij er bijvoorbeeld voor gekozen om ons specifiek te richten op de caresector (en nemen wij dus geen data van ziekenhuizen of andere zorgtypes mee) waardoor we een zuivere en relevante datastroom creëren. En daarnaast voegen we waarde toe door de data zelf te analyseren en redigeren, waardoor de verkregen informatie nog betrouwbaarder wordt.

Voordelen voor u als zorgorganisatie in de caresector:

Wij kiezen ervoor onszelf uitsluitend te richten op de kostenstructuur en we laten andere benchmark data, zoals bijvoorbeeld data over de productie en de omzet, over aan bedrijven die daar gespecialiseerd in zijn. Het beheersen van kosten in relatie tot de kwaliteit en wijze van zorgverlening is al dusdanig complex, dat wij ons daar volledig op focussen. Dit stelt ons in staat zorgorganisaties te voorzien van specialistische stuurinformatie, op basis waarvan ze onderbouwde keuzes kunnen maken.
Wij herhalen deze analyse jaar na jaar. Hierdoor krijgt uw data steeds meer waarde. Zo maken wij de data samen beter, betrouwbaarder en consistenter. En krijgen wij daarmee een goed beeld van de trends en ontwikkelingen.

Hoe wij dit kunnen garanderen?

1) Zeer specifieke stuurinformatie voor de caresector.

Wij gebruiken alleen data uit de caresector. Dus enkel en alleen van zorgorganisaties uit de ouderen-, gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg.

2) De benchmark is zeer betrouwbaar.

Wij wisselen onze data jaarlijks uit met onze relaties uit de caresector en voeren correcties uit waar nodig. Dit doen we heel secuur en met een ijzeren discipline en dit stelt ons in staat om dezelfde data, jaar op jaar met elkaar te vergelijken.

3) 1-op-1 vergelijkbaar met collega-instellingen.

De benchmark is onderverdeeld in 30 dossiers die wij voor iedere zorgorganisatie op exact dezelfde wijze hanteren. Wij vergelijken dan ook echt appels met appels.

4) Alles in relatie tot de omvang van uw organisatie.

Wij koppelen de data aan een aantal parameters . Hierdoor kunnen wij de impact van kosten relateren aan de specifieke parameters voor uw organisatie en haar processen. Data met toepassing!

5) Het verhaal achter de cijfers komt boven tafel.

Data alleen is niet zaligmakend, dus het is voor ons niet de enige waarheid. Harde data zijn namelijk een gevolg van processen en eerder gemaakte keuzes en zeggen niet of iets wel of niet klopt. Wij gebruiken de data dan ook vooral om te signaleren/analyseren waar nadere onderzoeksvragen liggen. Op basis daarvan kunnen we de data dieper onderzoeken en wordt er echt (strategische) waarde toegevoegd, die mede richting kan geven aan jaarplannen.

We kunnen bewijzen dat het werkt

De ZP Bench maakt standaard onderdeel uit van onze dienstverlening en onze relaties maken er dan ook al jaren naar tevredenheid gebruik van. Wij zien dagelijks hoe de data hen helpt de zorg te verbeteren én betaalbaar te houden. En we vinden eigenlijk dat elke zorgorganisatie over deze data en stuurinformatie zou moeten kunnen beschikken. Want als sector staan we op dit moment voor een aantal enorme uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarktproblematiek, verduurzaming en innovatie. Maar ook aan het langer thuis wonen en de toenemende complexiteit van de zorg, als gevolg van de vergrijzing. Alleen SAMEN kunnen wij deze uitdagingen aan en daarom hebben wij besloten de ZP Bench ook beschikbaar te maken voor zorginstellingen waar wij (nog) geen relatie mee hebben, zonder dat zij daarna klant bij ons hoeven te worden.
Bij serieuze interesse voeren wij de ZP Bench de eerste keer kosteloos uit en kan de zorginstelling direct ervaren wat de waarde van de data en de stuurinformatie voor de organisatie is. Zonder verdere verplichtingen. Wat wij er zelf mee opschieten? Wij verrijken op deze manier de data van de ZP Bench en dat maakt deze waardevoller voor de hele gebruikersgroep.

De ZP Bench aanvragen?

We starten met het maken een geheimhoudingsovereenkomst, waarin we ook borgen dat alle data vertrouwelijk behandeld worden. Vervolgens zal er door de zorginstelling een datadump uit het grootboek aangeleverd moeten worden. Bij de meeste boekhoudprogramma’s is dit slechts een kwestie van een druk op een knop. Buro ZP verwerkt deze data daarna in haar eigen software – met een doorlooptijd van 2 tot 3 weken – en bewerkt deze tot een ZP Bench. Tijdens een persoonlijke afspraak lichten wij de data en bevindingen toe en vullen wij deze aan met adviezen voor het jaarplan.
Wilt u concreet meer weten over de ZP Bench, bel of mail Serge Zeelenberg. Hij is onze contactpersoon voor de ZP Bench en helpt u graag verder.