Geef ons het vertrouwen dat het goed komt

Het signaal dat er een ernstig tekort is aan beschermingsmiddelen (PBM) is heel helder, het signaal dat dit zeker ook geldt voor de verpleeghuis- en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg is de afgelopen dagen goed doorgedrongen.

Maak van je leveranciers waardevolle partners

De zorgsector is relatiegericht. Hierdoor worden leveranciers al snel gezien als collega’s. Echter kan deze persoonlijke band de kritische dialoog over de juiste oplossing en gewenste performance bemoeilijken. Leveranciers zijn geen collega’s en zouden ook niet zo gezien moeten worden. Idealiter zou een belangrijke leverancier de rol van partner innemen, maar hoe maak je nu … Read More

Verander mee met de zorg. Gebruik het inkoopproces als aanjager én borger van die verandering.

De zorg verandert sneller dan ooit, maar de visie op- en inzet van inkoop is vaak nog traditioneel ingericht. Externe inkopers worden op korte termijn ingezet om eenmalig een contract op te stellen met een leverancier. Nadat de handtekening is gezet, gaat de inkoper weg en blijft het contract jaren onveranderd; met een niet-passende dienstverlening … Read More

BuroZP-team

Even voorstellen…

Met veel trots stel ik twee nieuwe Buro ZP collega’s voor! Allard Meijering en Bram Smits zijn (resp.) per 1 maart en 1 april gestart als consultant bij Buro ZP. Allard en Bram nemen ontzettend veel expertise mee op het gebied van (praktische) zorg, inkoop, ICT, leveranciers en contractmanagement. Bram woont in het mooie Limburg … Read More

BuroZP-team

Introducing … Buro ZP

ZeroPurchase is niet meer… Maar, maak je geen zorgen, we gaan gewoon door met dezelfde mensen, hetzelfde enthousiasme en dezelfde gedrevenheid. Als club zijn we gegroeid, maar we vonden dat onze naam en identiteit niet meer paste bij wat we nu eigenlijk doen en wat we graag willen uitstralen. Met trots introduceren we dan ook … Read More

BuroZP-Privacy

AVG … hoe zit het nu eigenlijk met de privacy?

AVG, Wbp… hoe zit het nu eigenlijk met de privacy? Gepubliceerd door  Yvonne de Jong De informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die te vinden is op internet is zeer omvangrijk. Op 25 mei 2018 werd deze aanpassing op de daarvoor geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht voor alle organisaties binnen de EU … Read More