Een dankwoord voor de adviesraad

Per 1 april treedt een nieuwe periode aan voor Buro ZP, we zijn van start up naar een volwassen organisatie gegroeid. We willen de Raad van Advies op deze plaats hartelijk danken voor hun bijdrage en inspiratie in dit proces. Beste benchmark en deskresearch Met elkaar hebben we de strategie voor de komende jaren gebouwd en zijn … Read More