Maak van je leveranciers waardevolle partners

De zorgsector is relatiegericht. Hierdoor worden leveranciers al snel gezien als collega’s. Echter kan deze persoonlijke band de kritische dialoog over de juiste oplossing en gewenste performance bemoeilijken. Leveranciers zijn geen collega’s en zouden ook niet zo gezien moeten worden. Idealiter zou een belangrijke leverancier de rol van partner innemen, maar hoe maak je nu … Read More

Verander mee met de zorg. Gebruik het inkoopproces als aanjager én borger van die verandering.

De zorg verandert sneller dan ooit, maar de visie op- en inzet van inkoop is vaak nog traditioneel ingericht. Externe inkopers worden op korte termijn ingezet om eenmalig een contract op te stellen met een leverancier. Nadat de handtekening is gezet, gaat de inkoper weg en blijft het contract jaren onveranderd; met een niet-passende dienstverlening … Read More