Zorgdomotica: aanschaffen of nieuwe innovaties afwachten?

We zijn het er allemaal over eens: de slimme technologische ontwikkelingen van de laatste jaren kunnen het primaire zorgproces een enorme positieve impuls geven. Maar hoe passen we domotica het best toe? Pas 15 jaar oud was de Amerikaanse Kenneth Shinozuka, toen hij voor zijn opa speciale sokken ontwierp. Wanneer de aan Alzheimer lijdende man … Read More